222

Žinoma, Martyno Mažvydo 1547 m. „Katekizmą“ seniausiu dauguma laiko ne veltui. To moko mokyklose, nes tai iš tiesų yra seniausia iki šių dienų išlikusi spausdinta knyga lietuvių kalba. Tik čia svarbu atkreipti dėmesį į du esminius žodžius – spausdinta ir knyga. Tačiau tekstas nebūtinai turi būti spausdintas, juolab kad pats spausdinimas yra gana vėlyvas išradimas ir nebūtinai turi sudaryti knygą. Tad, kai kalbame apie lietuvišką tekstą, nereikėtų iš akiračio išmesti rankraštinio palikimo, kuris mena gerokai senesnius laikus nei visiems puikiai žinomas Mažvydas.