ĄąČčĖė

Building a website doesn’t necessarily need to be a long and exhausting process. Use WordPress to create your website today, it doesn’t get any easier.

Žinoma, Martyno Mažvydo…

Žinoma, Martyno Mažvydo 1547 m. „Katekizmą“ seniausiu dauguma laiko ne veltui. To moko mokyklose, nes tai iš tiesų yra seniausia iki šių dienų išlikusi spausdinta knyga lietuvių kalba. Tik čia svarbu atkreipti dėmesį į du esminius žodžius – spausdinta ir knyga. Tačiau tekstas nebūtinai turi būti spausdintas, juolab kad pats spausdinimas yra gana vėlyvas išradimas. Žinoma, Martyno Mažvydo 1547 m. „Katekizmą“ seniausiu dauguma laiko ne veltui. To moko mokyklose, nes tai iš tiesų yra seniausia iki šių dienų išlikusi spausdinta knyga lietuvių kalba. Tik čia svarbu atkreipti dėmesį į du esminius žodžius – spausdinta ir knyga. Tačiau tekstas nebūtinai turi būti spausdintas, juolab kad pats spausdinimas yra gana vėlyvas išradimas

Vardenis Pavardenis

Writer & Journalist

Follow Me On Instagram

@WillamSmith

  • 222

    Žinoma, Martyno Mažvydo 1547 m. „Katekizmą“ seniausiu dauguma laiko ne veltui. To moko mokyklose, nes tai iš tiesų yra seniausia iki šių dienų išlikusi spausdinta knyga lietuvių kalba. Tik čia svarbu atkreipti dėmesį į du esminius žodžius – spausdinta ir knyga. Tačiau tekstas nebūtinai turi būti spausdintas, juolab kad pats spausdinimas yra gana vėlyvas išradimas…

    CONTINUE READING